Utleie av lokalet

Utleie

Vi i NEV synes det er viktig å kunne leie ut våre lokaler som selskaps- og foreningslokaler, og vi har bare fått positive tilbakemeldinger av leietagerne.
Her er det holdt møter, konfirmasjoner, fødselsdager, kurs osv.

Da tegningen nederst har sine begrensninger, oppgir vi målene på bordene her:
I foredragssalen er det 6 bord 160x80 cm og 8 bord 80x80 cm.
I biblioteket er det 2 bord, sammenslått 62x80 cm og utslått 124x80 cm. Alle bordene har samme høyde og kan flyttes og kombineres. 

Maksimum 40 personer. 


Utleiepriser pr. kveld fra kl. 16 til kl. 01, gjeldende fra 1. januar 2023: 

- Uten bruk av kjøkkenet                        kr.   800,- 
- Med bruk av kun kaffe-utstyr               kr. 1000,- 
- Med fullt kjøkken for selskap               kr. 2000,- 

- Bruk av morgenen etter til kl. 12       + kr.   500,- 

- Bruk av NEVs AV-utstyr utgår

 For orientering om ledige utleiedatoer og priser, ta kontakt med
 Kari Skaset, tlf. 90 12 12 79. 

    Betingelser for LEIE av NEVs lokaler : 

  1- Lokalene skal besiktiges med NEVs ansvarlige, som viser rundt og forklarer bruk.

  2- Den utleverte nøkkelen skal leveres tilbake (brevsprekken) innen leietiden er avsluttet.

      Tapt nøkkel erstattes med kr. 1000,-.

  3- Betaling foretas forskuddsvis til konto 9235 15 03248. Forsinkelser medfører gebyrer.

4- Fremleie er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke.

  5- Lokalene skal kun brukes i henhold til avtalt formål, for maksimum 50 personer.

  6- Røyking i og utenfor lokalene er ikke tillatt. Grilling i og utenfor lokalene er ikke tillatt.

      Brannslukningsapparat og brannteppe finnes på kjøkkenet.

  7- Kjæledyr (f.eks. hund) er ikke tillatt i lokalene uten særskilt avtale.

  8- Skader, forvoldt av leietager på inventar må leietager erstatte.

     

  9- Persiennene skal ikke heises eller tas ned, kun vris. Skader medfører kostbar utskiftning. 

10- Stoler, bord og lignende skal ryddes tilbake slik de sto, etter bruk.

11- Eventuelt bruk av AV-utstyr skal avtales med : Pål Gløersen (tlf. 920 29 130) eller 

     Jan Røstøen (tlf. 957 57 822),   evt. Johan Amundsen (tlf. 91 70 47 37).

12- Leietager skal vaske gulv på kjøkken og toalett, de øvrige gulv   støvsuges.

      Benker og bord skal vaskes av etter bruk.

13- Leietager må ta med egne håndklær og duker.

14- Søppel skal fjernes fra lokalet og legges i container bak butikken.

      Rester (mat, drikkevarer, osv.) skal fjernes fra kjøkkenet.

15- Kun den ansvarlige leietager kan betjene oppvaskmaskinen.

      All service skal skylles før det legges i oppvaskmaskinen.


Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...