Styret i Nesøya Eldres Vel

Styret i NEV i år 2023

leder:        Jan Røstøen
                 
Vestre vei 79 A, 1397 Nesøya
                       tlf. 957.57.822, e-post: 
j-a-ro@online.no
                      

nestleder:    Kari Skaset
                       Rosenkranz vei 9, 1397 Nesøya
                       tlf. 901 21 279, e-post:
Skaset.Kari@gmail.com

sekretær:    Eva Saxegaard
                   
Vestre vei 101
                       tlf. 944 99 123, e-post:
esaxega@gmail.com

kasserer  :   Johan L. Amundsen
                   Otto Blehrs vei 9, 1397 Nesøya 
                       tlf. 91 70 47 37, e-post:
Johan.Leon.Amundsen@gmail.com

styremedl:   Wenche Røstøen
                       Vestre vei 79 A, 1397 Nesøya
                        tlf. 948 05 088, e-post:
wer1397@hotmail.com

styremedl:   Catherine Amundsen 
                   Otto Blehrs vei 9, 1397 Nesøya
                       tlf. 66 84 73 28, e-post:
jca@live.no

styremedl:   Jorunn Marie Eik
                   ROtto Blehrs vei 31A, 1397 Nesøya
                       tlf. 909 00 288, e-post:
Jorunn.Marie.Eik@gmail.com
                                  
varamedl:    Terje Forvik
                  Myrveien
16 D, 1397 Nesøya
                       tlf. 928.83.803, e-post.
TeFor@online.no


varamedl:  Pål Gløersen 
                   Tjernveien 8, 1397 Nesøya               
                       tlf. 920 29 130, e-post:
Pal.Gloersen@online.no

varamedl:  Knut Lystad
                 Broveien 62, 1397 Nesøya

                   tlf. 905 34 656, e-post: Knutint@online.no

 

Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...