Foto ferdiggjøring

Slik så skoleområdet ut da Lasse Tur fløy over og fotograferte skolen før byggearbeidet startet.

Januar 2015 skal skolen flytte inn i den nye skolen. Da vil innkjøringen til skolens parkeringskjeller, 23 parkeringsplasser og "Kiss and ride"veien være klar. Men Tronrud byggs arbeidsbrakker vil bli stående da de skal ha plass til anleggsmaskiner når de begynner å rive den gamle skole og anlegge de nye uteområder. De vil også bruke utkjøringen som skolen bruker. Dette blir en vanskelig tid for skolen når store lekområder blir borte. Denne tegningen er laget basert på plantegning til den nye skolen. På grunn av perspektivet blir ikke inntrykket av den nye skole riktig.

Og slik vil det se ut når den gamle skolen er revet og uteområdene er gjort ferdige høsten 2015, hvis alt går etter planen.

12. juni 2014. Stilasene rives og nå ser vi hvordan skolen vil se ut.

Juli 20014. Arbeidet med skolens uteområde syd for skolen, langs Tjernåslia er i gang. I forgrunnen lages det plass til en trapp opp i Eventyrskogen.

Det er Brødr. Dokken som er i gang, de som startet gravingen. I bakgrunnen pigger de vekk den gamle muren som sto foran paviljongen.

Det er ikke stor plass til gravemaskinen når den skal grave ut for toppen av trappen til Eventyrskogen. Trærne rundt skal bevares, spennende å se om de overlever dette.

Plassen foran skolens sydside, langs Tjernåslia, tar form. i bakgrunnen reises et skur og arbeidet med trappen opp til "Eventyrskogen" er i gang.

Vi ser litt av skuret og 2 små elever til høyre ser på arbeidet med trappen opp til "Eventyrskogen". Gravemaskinen løfter granittsten til en forstøttningsmur for skråningen mot skogen.

Uteområdet syd for skolen mot Tjernåslia er snart ferdig. Husker, skur og trapp opp til Eventyrskogen er ferdig. Busker og trær plantet, lagt på plast og bark. Lavt gjerde mot Tjernåslia og ferdiggress utenfor. Senere kommer lyktestolper. Det blir veldig fint. Nå begynner arbeidet med uteområdet vest for skolen.

Her det nye gjerdet langs Tjernåslia.

1/12. Inngangspartiet, "Kiss and ride" og parkeringsplasser asfalteres. Det er hektisk virksomhet for å bli ferdig til skolestart etter juleferien.

Tirsdag 6. januar 2015 åpnet den nye skolen.

Den nye skolen lyser i mørket

Hans Jakob Matthiasen 22.01.2019 09:59

Dere kan bruke bildene med ref. Foto: HJM

Aleksander 21.01.2019 12:39

Hei
En lokalhistorisk artikkel om Nesøya skole er publisert på nettsidene til Asker bibliotek. Kan vi bruke noen av deres bilder til illustrasjon?

Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...