NEV's administrasjon/organisasjon

Administrasjon

Nesøya Eldres Vel, - NEV -, er et privat seniorsenter, drevet ved frivillig innsats av medlemmene selv.
Takket være Kirkeringens årlige messer og god disponering av pengene de fikk inn, har NEV kunnet kjøpe våre lokaler.
Vi får også årlig bidrag fra Asker kommune, noe vi er glade for.

NEV's administrasjon består av et styre som velges på årsmøtet etter forslag fra en valgkomité.

Styret består av 7 medlemmer som velges med en funksjonstid på 2 år, og 2 varamedlemmer med funksjonstid 1 år. Styret konstituerer seg selv. Gjenvalg kan finne sted.

Foreningens regnskaper revideres av en revisor. 

Foreningens status

Nesøya Eldres Vel, NEV, har egne lokaler i Otto Blehrs vei 59 på Nesøya. Lokalene er på 160 m2, og omfatter møterom/kafeteria med plass til maksimum 50 personer, bibliotek/salong, kontor, arbeidsrom, lager og kjøkken innredet og utstyrt for laging og servering av varm og kald mat. Lokalene er innredet til bruk også for bevegelseshemmede.
Lokalet har teknisk utstyr som overheadprosjektor, video- og DVD-spiller, dokumentkamera og "kanon" i taket for å vise bilder på lerret.

Medlemsskap

NEV's vedtekter setter ikke noen begrensninger for hvem som kan bli medlemmer, hverken bosteds- eller aldersmessig. I praksis er det alt overveiende antall medlemmer pensjonister bosatt på Nesøya.

Kontingenten er pr. dato kr. 250,- pr. medlem pr. år

Innmelding skjer ved girering til konto 9235 15 03248 og skrives til:
    Nesøya Eldres Vel
    Otto Blehrs vei 59
    1397 Nesøya

eller med e-post til JCA@Live.no

Vennligst oppgi navn, fornavn, adresse, e-postadresse, mobil-tlf.nr., og gjerne fødselsdag. 

Maria Rooney 15.01.2019 11:55

Hei,
Vi trenger noen som kan hente varer på kiwi og levere i våre barnehager på Nesøya en gang i uken. Er noen av medlemmene interessert? Ta kontakt 95264605

Hans Jakob Matthiasen 16.01.2019 13:18

Tar det opp med Jan Røstøen, men tror ikke vi kan hjelpe deg. vi trenger selv hjelp

Tanja Blokhus 24.09.2018 07:40

Hei, vil gjerne leie lokalet 17.11-18. Hva er prisen?

Johan L. Amundsen 24.09.2018 12:25

Hei, Det står på hjemmesiden under Administrasjon/Utleie av lokalet. Men ta gjerne kontakt med Brita B. Johannessen i styret for å avtale.

Trine M. G. Andersen 21.01.2018 07:13

Hei.
Har set lite gran på siden deres og leste at dere har hatt trim. Har dere fundet en ny instruktør?
Jeg kan tilbyde trim onsdage mod lite betaling fra delta

Hans Jakob Matthiasen 21.01.2018 11:56

Ta kontakt med NEVs lederJan Røstøen, se styret

Søren Hielm Friis 01.03.2013 09:00

Flott hjemmeside! Jeg er dirigent for skolekorpset og skriver gjerne en oppdatering som omfatter det nåværende korpset som ble stiftet i 2005.

Hans Jakob Matthiasen 02.03.2013 11:22

Hei
Det er fint hvis du vil gjøre det. Skriv en tekst, legg gjerne med bilder. Send dette til meg, så skal jeg legge det inn på vår hjemmeside.
hilsen
H J M

Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...