Nesøya Eldres Vel

Nesøya Eldres Vel

Tanken om et eldresenter på Nesøya oppsto i begynnelsen av 70-årene.

I 1972 tok kirkeringen på Nesøya initiativet til å  stifte Nesøya Eldres Vel.  Den første oppgaven var å skaffe midler til etableringen av et senter for eldre. ØNV ga i 1979 5000 kr. til dette formål. 

Hver 14. dag har en gruppe kvinner holdt arbeidsmøter og strikket, sydd, klippet og limt gjenstander til de årlige  salgsmessene som har innbragt over en million kroner. 

Arbeidet med å få en tomt for eldreboliger har vært vanskelig. Kommunen har vist liten interesse, da de har ment at det finnes eldresentere andre steder i kommunen.

NEV ble tilbudt gratis tomt på Hvam-eiendommen på Søndre, mot at Hvam fikk bygge noen hus, men dette ble ikke godkjent av kommunen.

NEV hadde også en mulighet til å lage eldreboliger i Otto Blehrs vei nr.50-52, men på den tiden var det meget vanskelig å få banklån og det var få eldre som på kort varsel ville bli med på prosjektet og planene måtte oppgis.

I forslaget til kommunedelsplan for Nesøya er det foreslått plassert eldreboliger på Rosenkrantzjordet og DnB-tomten.

Dette er teksten som står i "Korte glimt fra Nesøyas lange historie" som ble utgitt i 1996. Siden da har det skjedd meget.

Yngvar Dyvi som var sterkt engasjert i arbeidet med å skaffe NEV egne lokaler og å starte den ukentlige drift, har skrevet denne historikk:  

NEVs historie:

Fra en Postsparebankbok vet vi at ”Østre Nesøya Kirkering” eksisterte i 1971. Denne kirkeringen lå under Holmen Menighet. Deres mål var å støtte barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.

Det oppsto uenighet i ”Østre Nesøya Kirkering”, og mange ville heller arbeide for noe konkret på Nesøya. I 1974 ble de enige om at eldreomsorgen på Nesøya skulle prioriteres. Man brøt ut av kirkeringen, og startet ”Nesøya Sosiale Dameforening” den 9.september 1974. Formålet var å få bygget et eldresenter på Nesøya inkl. eldreboliger.

”Nesøya Sosiale Dameforening” hadde møter hver 14.dag hjemme hos   medlemmene. Det var søm, strikking etc., og det store delmålet var salg på Julemesser. Det første året innbrakte dette kr 6000,-

Disse stiftelsene ble senere lagt ned, og oppsparte midler ble overført til stiftelsen ”Nesøya Eldres Vel” (NEV), som ble startet i 1976.

Ett år senere hadde vellet 150 medlemmer. Dette vellet sparte også penger i banken.

Mange kontakter med Asker Kommune ble tatt angående hjelp til å skaffe en egnet tomt til å bygge et eldresenter med boliger. Dette  fortsatte gjennom 80 årene og ledet til ingenting. I 89 fikk man et svar som innebar at det var vanskelig å skaffe en egnet tomt pga. flystøy restriksjoner  fra Fornebu.  Da tror jeg at NEV ga opp eldrebolig prosjektet.

Etter hvert forsøkte NEV å skaffe seg egne lokaler. Tunefeltet på Nesøya, som hadde vært pensjonistboliger, skulle selges. Man forsøkte også å inngå en avtale med Asker kommune om leie av underetasjen på skolen. Denne etasjen var ikke innredet. Men forhandlingen med Kommunen fikk som resultat at man fikk leie lokalene 2 timer hver torsdag. Dette var ikke godt nok for NEV.

I 1997 ble underetasjen i KIVI bygget på Nesøya lagt ut for salg. Her hadde det vært 2 kontorer + et stort lager for klær (grossistfirma). Dette kjøpte NEV den 23 mai samme år.

NEVs startkapital var 1.5 mill fra egen kasse inkl. det de hadde fått fra ”Nesøya Sosiale Dameforening” og ”Østre Nesøya Kirkering”.

I tillegg fikk NEV et lån på ca kr 600 000 fra en av medlemmene, som senere er tilbakebetalt. Her skal også nevnes at NEV fikk et årlig bidrag fra Lions Club. Summen av alt dette var nok til å kunne betale for de nye lokalene. 

En storstilet egeninnsats fra medlemmene ble satt i gang. Kontorvegger ble revet slik at man fikk et stort møterom for ca 50 medlemmer. Nytt kjøkken og nytt toalett ble bygget. Elektriker- og rørlegger tjenester ble kjøpt. Bord og stoler var ikke helt på topp til å begynne med, men det bedret seg etter hvert. 

Økonomi : NEV får kr 80 000 hvert år fra Asker Kommune. Fredag er ukens store dag med eksterne/interne foredragsholdere. Det serveres smørbrød eller vafler, kaffe og te. Dette betaler medlemmene for. I tillegg har vi hver fredag et vinlotteri.

Oppdatert 1. april 2014.

En kortversjon av NEVs historie

1997 Nesøya Eldres Vel flyttet inn i egne lokaler  og de populære fredagsmøtene startet.

1997-2000 Jule- og loppemarkeder.

1998 Bridgen startet.

1998 Trimmen startet.

2000 Vi begynte å gå på tur.

2000 Rullestolvennlig rampe kom på plass.

2001 Tirsdagsforum kom i gang.

2003 Nye møbler og ombyggingen

         av NEVs lokaler ble fullført.

2004 Øksens venner ble dannet.

2005 Nesøya 1905-prosjektet satt i gang.

2006 Datagruppen ble etablert.

2007 Vi viste en spillefilm for første gang.

2007 Matkurs for menn.

2007 Internettkafeen startet.

Yngvar Dyvi gjorde en kjempejobb da lokalene vi kjøpte i Otto Blehrs vei 59, ble bygget om til vårt bruk. Her er han i arbeid med det nye handicaptilpassete WC.

Johan L. Amundsen, NEV kasserer 27.07.2020 18:24

For leie av NEVs lokale, ring Brita B. Johannessen tlf. 91646314.

Tone Eidissen 27.07.2020 12:46

Hei, lurer på om dere leier ut lokalet. Vi skal ha en konfirmasjon den 5.september - som vi egentlig skal ha hjemme - men covid-19-reglene hindrer oss.

Johan L. Amundsen, NEV kasserer 27.07.2020 18:28

For leie av NEVs lokale, vennligst ring Brita Boye Johannessen på tlf. 91646314.

Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...