Nye Nesøya skole

Skolebarna følger med på hvordan gravemaskinen river klasserom og WC.

Den nye skolen

4. januar 2013 startet arbeidet med den nye skolen. Gravemaskinen fra Øst-Riv gikk løs på skolepaviljongen nord for skolen og 10. januar var alt borte, pent sortert i containere.

På denne og følgene sider vil vi prøve å dokumentere med bilder byggingen av den nye skolen.

Fundamentet for den midlertidige skolebrakken legges

23. januar

Flere av elementene til den nye midlertidige 2. etg. skolebrakken er heist på plass. Her blir det 2 klasserom og sløydrom.

Gjerde settes opp mot skolegården for å gjøre klar til å rive den ene halvdelen av den søndre skolepaviljongen.

24. januar. Rivingen av den søndre paviljongen har startet

2. etasje på den nye skolebrakken er snart på plass

Nå står den nye skolebrakken klar. Ennå er det plass for de minste til å leke på isen.

25. januar: nå er veggen borte

Siste skidag på idrettsbanen. Etter vinterferien er dette byggetomt.

Fredag 22. februar 2013. Byggeområdet er gjerdet inn, mot skolen er plankegjerdet på plass.

Byggegjerdet er på plass i Tjernåslia. Når skolebarna er tilbake fra vinterferien er en populær lekeplass borte. Nå må de klare seg så meget mindre plass.

Tronrud BYGG flytter inn 4. mars

Nå frakter Tronrud BYGG containerne som skal brukes som arbeidsbrakke.

Nå felles alle trærne rundt ishockeybanen slik at gravemaskinene kan begynne å grave ut tomten.

14. mars. Nå hugges skogen rundt ishockeybanen

Gravemaskin flytter trærne

Den store gravemaskinen flytter trærne når de er hugget. Mandag går gravemaskinen løs på vollen rundt ishockeybanen. Arbeidsbrakken til Tronrud har 3. etg. nå.

Nå ligger de store trærog venter på å bli kjørt bort.

18.03.13 Ishockeyvantet fjernes

Etter å ha gledet ishockeyspillerne i mange år, må de gamle vantene vike plass for den nye skolen. Heldigvis skal Bagn Idrettslag bruke metallrammene og sette på nye finèrplater.

8. mai. Fordrøyningsmagasin på plass

I en dyp grøft på nordsiden mot lærerboligene, er det første for drøyningsmagasin satt ned. Flere magasiner kommer ved siden av. De graves gravet igjen og synes ikke, men det koster penger. Slikt hadde vi ikke tidligere. Overflatevannet føres til disse magasiner hvor det samles opp og langsomt slippes ut i grunnen. Blir det for meget vann, renner det ut på en grusbane ved siden av og er det ikke nok, renner det tilslutt ut i en kum. Dette for å forhindre at overflatevannet skal sprenge avløpssystemet.

Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...