Nå legges gulvet til 1. etasje

I slutten av august begynte arbeidet med å legge armering til taket over den minste garasjen. Det er starten på arbeidet med gulvet til skolens 1. etasje.

Etter hvert som taket (gulvet til 1. etasje) blir støpt over garasjen ser vi hvordan skolen vil bli.

22. oktober. Det meste av gulvet i 1. etasje er støpt ferdig. Foran ligger de røde stålbjelkene som nå settes opp for å danne skjelettet for 2. og 3. etasje.

Gravemaskinen ballanserer på kanten når den skal fylle inntil skolens syd/vestre hjørne.

Gulvet i 1. etasje i skolens nord/østre hjørne sr støpt ferdige. I gulvet stikker røde rør opp, her kommer vann- og avløp til vasker i klasserommene. Noen av stålbjelkene som skal holde 2. og 3. etasje er reist. I bakgrunnen ser en veggene rundt idrettshallen.

Her ser en stålreisverket i skolens nord/østre hjørne. Nå kan en se hvor høy skolen blir.

På dette bilde ser en hvordan skolen vil bli inn mot den gamle skolen-

20. november. Stålskjelettet reiser seg. Den nye store kranen heiser på plass den høyeste bjelken. Gulvbjelkene i 3. etasje er lagt på plass i det nord-østre hjørne.

20. november. Folk fra Øst-Riv AS, iført verneutstyr, har begynt å fjerne asbestplater fra taket på huset i Tjernåslia 21.

Så gikk gravemaskinen løs på huset

og 29. november var huset borte

Skolens sydøstre hjørne reises

Til nå har den store byggekranen stått på gulvet i garasjen, midt i idrettshallen. Den store kranen tilhøyre, som er flyttbar, går på larveføtter. skal nå løfte ut kranen.

Etter å ha løftet ut kranen skal den nå flyttes til Tjernålia. På egne føtter, med den 71 meter høye kranen skal den vandre opp bakken til en ferdig plattform.

Då står den trygt på plass i Tjernåslia, klar til å løfte de store takbjelkene til idrettshallen på plass.

Når de store takbjelkene kommer og det allerede står en bil på den trange avlastnigsplassen blir det problemer, men med en vakt på hver side går det.

Takbjelkene er på plass.

Julen 2013 er bjelkene på syd/østveggene på plass. Nå får vi et inntrykk av hvordan skolen blir.

Etter en fortjent juleferie er arbeidet i gang igjen. 6. januar er taket på skolens østre del på plass

Til neste år skal vi gå på skole der.

Takket være det milde vær er det mulig å legge ut grus på den nye lekeplassen på nabotomten.

I januar 2014 kom det sne og nabotomten ble åpnet for skolebarna. Det tok ikke lang tid før de hadde laget de første akebakkene. Nå har de fått en stor skjermet lekeplass.

15. januar. Det er lagt tak over idrettshallen. Nå pågår arbeidet med å reise stålskjelettet i det nord-vestlige hjørne. Arbeidet med å lage veggene er kommet godt i gang.

1. februar 2014. Nå isoleres stålskjelettet, veggene reises, så legges rødbrune bygningsplater på, skjæres ut åpninger for vinduer og etterpå en blå bygningsplate.

Her ser vi at reisverket i veggene er bredere enn vanlig for å gi plass til ekstra meget isoloasjon, så skolen blir energiøkonomisk

1. februar. Når stålskjelettet i det nord-vestre hjørne reiser seg, ser en hvor sto nordveggen blir. Fra lastebilen foran bygget løfter den store kranen gulvbjelker som legges mellom 1. og 2. etasje.

1. mars. Siste del av fasaden mor nord er på plass. Nå ser vi hvor stor skolen blir. Og den store kranen er borte.

25. mars 2014. De siste takarbeider pågår. Takpapp er lagt på. Midt på settes den lange rekke med overlysvinduer på plass. Og 26. mars ble det feiret kranselag med ordfører Lene Conradi som gjest.

Utenpå den blå kledningen mures den mørkebrune fasaden.

Mai 2014 er murveggen på østsiden ferdig og nå kan en få et inntrykk av hvordan skolen vil bli.

Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...