Byggegropen graves ut

18. mars begynte arbeidet med å grave ut byggegropen hvor den nye skolen skal bygges. 2 gravemaskiner fra Brdr. Dokken gikk løs på haugen hvor flaggstangen fortsatt står, men snart er den borte. 5 lastebiler med tilhengere kjører massen bort til Røyken og Hønefoss.

2 gravemakiner og 5 lastebiler

2 gravemaskiner fyller lastebilene med tilhengere.

Skolebarna følger med på arbeidet

Fra hjørnet på skolegården - Hundremeterskogen - har skolebarna god oversikt over byggearbeidet.

Støyvollen mot Tjernåslia er borte

Støyvollen mot Tjernåslia er kjørt bort. Nå graves det i hjørnet hvor parkeringskjelleren og gymsalen skal være. Lastebilene står på rekke og rad.

Boringen begynner

Boringen har begynt. Det sømbores, et hull for hver 20 cm. Det skal ikke sprenges i disse hullene, med de skal sikre en jevn fjellside.

Ned til blåleira

Nå dukker blåleira fram. Herfra må det peles ned til fjell.

Snitt av Nesøyas geologi

J. F. Bockelies tegning av Nesøyas geologi viser hvordan de sammenpressede lag danner de vanskelige grunnforhold under den nye Nesøyskolen. Det sprenges inn i fjellet på Tjernåsen og peles ned i bunnen av gråten.

Kl. 15.08 24. april 2013 sprengtes første salve. Dagen etter kom salve nr.2

Sirenen går og det smeller. Mannen på kne i forgrunnen avfyrer skuddet.

Borehullene er klare for en ny lading og sprenging..

Matter løftes på plass før det sprenges

Gummimatter dekker hele sprengningsområdet.

Det smeller og mattene løfter seg litt. 4 vakter på hvert sitt hjørne passer på at ingen kommer for nær.

Etter sprengningen. Nå går gravemaskinene i gang.

Stenmassene sorteres og brukes på byggeplassen

Da Tronrud Bygg så hvordan stenmassene ble knust under sprengingen, satte de inn et fordelingsverk. Det sorterer ut subbus, haugen til høyre, stor stein foran, som kjøres bort av lastebilen og pukk til venstre som hjulopplasteren kjører opp og laster i depot bak for senere å bruke dette til gjenfylling. Subbusen lagres nede på skoletomten til forskjellig bruk på byggeplassen. På den måten slipper en å kjøre ut steinmasser unødig for senere å kjøre inn pukk og subbus.

Skolen trener til 17. mai

Et bilde som vi ikke vil få se igjen. Hele Nesøya skole marsjerer forbi byggegropen 16. mai.

"Konge på haugen"

Brødrene Dokkens gravemaskiner klatrer overalt. Det er interessant å se alle de forskjellige arbeidsoppgaver de kan løse.

Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...